Na úspěch v práci má vliv mnoho faktorů. Jedním ze základních je dobře sehraná firma. Můžeme říct, že se nám podařilo vytvořit (utvořit) takovou skupinu !mladých nadšenců a veteránů oboru”. Nasazení a dokonce věnování se, to jsou vlastnosti lidí oddaných svým vášním, vášním, které se přenášejí na koncový efekt.

 Protože velmi často dostáváme objednávky na výrobu velmi netypických montáží světel, využíváme pomoci zkušených vitrážistů, kovářů, truhlářů, klenotníků (zlatníků), kožedělníků a  košíkářů, s kterými práce je pro nás velmi inspirující a dává nám, ale také našim zákazníkům mnoho spokojenosti.